Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

ΚΑΣΤΡΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Το καλοκαίρι έφτασε. Πολλοί θα πάμε βόλτα σε κάποιες από τις ωραίες παραλίες της Πιερίας. Είναι ευκαιρία να πάμε και να δούμε από κοντά το Κάστρο του Πλαταμώνα. Ας μάθουμε λίγα πράγματα για αυτό.
 Το Κάστρο του Πλαταμώνα ανήκει στην κατηγορία των οχυρωμένων μεσοβυζαντινών πόλεων (10ος-11ος αι.) που κτισμένες σε φυσικά
οχυρές θέσεις, ελέγχουν οδικές αρτηρίες. Βρίσκε­ται στο δρόμο που συνδέει τη Μακεδονία με τη Θεσσαλία, περνώντας από τα Τέμ­πη.  Στη θέση αυτή τοποθετείται από αρ­χαίες πηγές και τα νεότερα ανασκαφικά ευρήματα η αρχαία πόλη Ηράκλειον, η οποία συνεχίζει να υφίσταται μέχρι τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους.
Σήμερα το Κάστρο διατηρεί την πολυ­γωνικού σχήματος τείχισή του, που ενι­σχύεται από οκτώ τετράπλευρους πύρ­γους. Στη νοτιοδυτική του πλευρά, όπου το βραχώδες έδαφος είναι εξηρμένο, βρί­σκεται η Ακρόπολη, με χωριστή τείχισή τετράπλευρου σχήματος και σ' αυτήν προ­στέθηκε αργότερα ακροπύργιο οκταγωνι­κού σχήματος με τον περίβολο του.
Ανασκαφικές έρευνες αποκάλυψαν ως τώρα τα ερείπια δύο ναών κοντά στη βο­ρειοανατολική και στην ανατολική πλευρά του τείχους της πόλεως, καθώς και οι­κιών. Οι δρόμοι που ως τώρα εντοπίσαμε ήταν λιθόστρωτοι, ενώ πλακόστρωτες αυ­λές πλαισίωναν την είσοδο των οικιών.
Το  τείχος του Κάστρου δε γκρεμίστηκε κατά την Τουρκοκρατία, όπως έγινε σε άλ­λες πόλεις-κάστρα, αλλά ενισχύθηκε και επισκευάστηκε πολλές φορές, για την αντι­μετώπιση πειρατικών, κυρίως, επιδρομών.
Αναστηλωτικές σωστικές εργασίες έγι­ναν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία κατά τα έτη 1968-1973. Ανασκαφές στο εσωτε­ρικό του Κάστρου άρχισαν το 1989, ενώ οι συστηματικές εργασίες αναστήλωσης των τειχών και των πύργων, καθώς και της διαμόρφωσης στο εσωτερικό του Κά­στρου  άρχισαν το 1990 και συνεχίζονται. 
ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: