Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ 6Η ΕΝΟΤΗΤΑ(2)ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΕΝΟΤΗΤΑ 6  )

ΟΝΟΜΑ: ........................................................................ ΗΜΕΡ. ..............................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Συμπληρώνω σωστά :
…………., ....................,   98.871,    98.872,  ...................., ...................,  ....................

154.680, 154.690,  , ..................... ,  ......................, .........................
.....................,   ..................,  .................., 40.000,  55.000, ……………., ...................

2. Συμπληρώνω το μαγικό τετράγωνο.(άθροισμα οριζόντια και κάθετα 100.000)
14.500

31.000

42.00024.000

3. Συμπληρώνω τις ισότητες:
35.000 : 2.500 = ....................  περισσεύουν  .....................
35.000 : 3.100 = ....................  περισσεύουν  .....................
35.000 : 3.000 = ....................  περισσεύουν  .....................

4. Ο Γιάννης έχει 22, 50 ευρώ, έχει 6 ευρώ περισσότερα από  τον αδερφό του τον Αλέκο  και 4 ευρώ και 50 λεπτά λιγότερα  από την αδερφή του την Όλγα. Πόσα χρήματα έχει το κάθε παιδί; Πόσα χρήματα έχουν και τα τρία αδέρφια;
ΛΥΣΗ :                                                                             ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
..............................................................          ............................................................
..............................................................          ............................................................
..............................................................          ............................................................
..............................................................          ............................................................

5. Συμπληρώνω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος:
.............  Το τριπλάσιο του20.500 είναι 62.000
............   Το μισό του αριθμού 80.600 είναι 50.300
............  Αν στο αριθμό 20.000 προσθέσω 5 εκατοντάδες, θα πάρω 20.500

6. Ο Σύλλογος Γονέων του 5ου Δημ. Σχ. αποφάσισε να αγοράσει σε όλα τα απιδιά του σχολείου από ένα δώρο για το Πάσχα. Όλα τα δώρα είχαν την ίδια αξία. Ο σύλλογος ξόδεψε συνολικά 4.500 ευρώ. Τα παιδιά του σχολείου είναι 250. Πόση ήταν η αξία του δώρου του κάθε παιδιού;
ΛΥΣΗ:                                                                         ΑΠΑΝΤΗΣΗ
                                                                      ........................................................
                                                                      ........................................................
                                                                      ........................................................
                                                                      ........................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: