Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
(1Η ΕΝΟΤΗΤΑ)
ΟΝΟΜΑ: …………………………………. ΗΜΕΡ.  ………………….
1.Υπογραμμίζω τα ουσιαστικά στις παρακάτω φράσεις.
o    
  Ο Γιάννης  είναι αθλητής.
o      Στην πλατεία παίζουν τα παιδιά.
o      Ο παππούς έλεγε παραμύθια στα εγγόνια του.
o      Η γάτα παίζει με τη Μαρία.

o      Ο  Γιώργος  είχε μεγάλη αγωνία για τις εξετάσεις.
o      Ο Νίκος έτρεχε στο στάδιο.

2. Γράφω τα ουσιαστικά που υπογράμμισα στη στήλη του πίνακα που πρέπει:
Αρσενικά (ο)
(5 ουσιαστικά)
Θηλυκά (η)
(5 ουσιαστικά)
Ουδέτερα (το)
(4 ουσιαστικά)
3. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το κατάλληλο ρήμα
Με το ποδήλατο ……………………………. βόλτες.
Κάθε μέρα  …………………… γάλα.
Η μαμά κάθε μέρα …………………… ωραίο φαγητό.
Ο δάσκαλος  …………….. τα τετράδια
Ο μανάβης ………………….. φρούτα.
Ο γεωργός  ………………….. το χωράφι του.
ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ          

Δεν υπάρχουν σχόλια: