Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 - 10 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 5,6,7,8 στη σελίδα 35 και τις εργασίες 2,3,4, 5 στις σελίδες 22, 23, 24 στο Τετράδιο εργασιών. Διαβάσαμε το μάθημα στις σελίδες 36 -37
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 36,  37
Ορθογραφία τις εργασίες 7 - 8 στη σελίδα 35 του βιβλίου και ξαναδιαβάζουμε την κλίση των ρημάτων κρύβω - κρύβομαι στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών
Αντιγραφή  τις εργασίες 7 - 8 στη σελίδα 35 του βιβλίου
Κλίνω τα ρήματα χορεύω, τρέχω, χαίρομαι, κάθομαι στον ενεστώτα . (βλέπω πώς κλίνονται τα ρήματα κρύβω - κρύβομαι στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών. )
Διαλέγω μια εικόνα από την άσκηση 6 και γράφω μια ιστορία. (όπως κάναμε στην τάξη)
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 23-24-25 και την εργασία 1 στη σελίδα 10 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 23 και τις εργασίες 2,3  στη σελίδα 10 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 29 - 30
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 30
Φέρνουμε πλαστελίνη (1-2 κομμάτια ο καθένας)  για να κατασκευάσουμε τον ανάγλυφο χάρτη της ομάδας.  (άσπρη, καφέ, πράσινη, κίτρινη, γαλάζια )

Δεν υπάρχουν σχόλια: