Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 - 3 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 11 - 12 - 13- 14  και τις εργασίες 1,2,3,4 μισή στις σελίδες 38 - 39  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις εργασίες 6 - 7 στη σελίδα 14
Την εργασία 4 στη σελίδα 39   στο Τετράδιο εργασιών.
Κλινω το ρήμα καμαρώνω στον ενεστώτα, αόριστο, παρατατικό και συνοπτικό μέλλοντα.
Κλίνω τις φράσεις ο πολύς ήλιος, η πολλή ώρα, το πολύ νερό όπως στην εργασία στη σελίδα 13
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε  τις εργασίες στη σελίδα  45   στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:Την επόμενη φορά θα γράψουμε το επαναληπτικό των ενοτήτων7 -8
ΜΕΛΕΤΗ: Παρακολουθήσαμε μια παιδική παράσταση με πρωταγωνιστές παιδιά στον υπολογιστή.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: