Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7-8ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ –ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ – ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ )
ΟΝΟΜΑ: ……………………………….                    ΗΜΕΡ.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Τι ξέρεις για τα ειδώλια στον κυκλαδικό πολιτισμό;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Τι ήταν τα κτερίσματα;

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Απαντώ στις ερωτήσεις:
Οι πρώτοι άνθρωποι ονομάστηκαν από τους επιστήμονες: ……………………….
Οι δυο πιο σπουδαίοι νεολιθικοί  οικισμοί στην Ελλάδα είναι: ……………………  και  ……………………….
Αυτή την τέχνη πήραν από την Κρήτη: …………………………………….
4. Τι πετρώματα υπήρχαν στις Κυκλάδες και τι έφτιαχναν με αυτά;
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

5.Βάζω τις λέξεις της παρένθεσης στη σωστή στήλη:
 (τροφοσυλλέκτης, ειδώλιο, κυνηγός, κτηνοτρόφος, φωτιά, τεχνίτες, ομιλία, δεινόσαυροι, πέτρες, σπηλιές, πρώτοι οικισμοί, αγγεία, γεωργοί, πηλός)
Παλαιολιθική εποχή
Νεολιθική εποχή


Δεν υπάρχουν σχόλια: