Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 28 - 9 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία στη σελίδα 29. Γράψαμε το Σκέφτομαι και γράφω.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις υπόλοιπες λέξεις στη σελίδα 29
Γράφω σκέφτομαι και γράφω με θέμα "Το σπίτι μου" όπως γράψαμε για το σχολείο.
Αύριο θα έχουμε μαζί μας το Ανθολόγιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 24 - 25 και τις εργασίες στις σελίδες 16-17 στο Τετράδιο εργασιών (εκτός β, γ)
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες β,γ στη σελίδα 17 (σημειόγραμμα - ραβδόγραμμα)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 17 - 18
ΕΧΟΥΜΕ: Ξανά "Με λίγα λόγια"
Ο κάθε μαθητής θα ζωγραφίσει έναν από τους κανόνες που γράψαμε στην τάξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: