Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥΣΗ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΣΗ:                                1Η ΔΟΚΙΜΗ       2Η ΔΟΚΙΜΗ        3Η ΔΟΚΙΜΗ
  1.308 (ΠΡΟΣΘΕΤΈΟΣ)
+1.256 (ΠΡΟΣΘΕΤΕΟΣ)
  2.564 (ΑΘΡΟΙΣΜΑ )
   1.256
+ 1.308
   2.564
    2.564
- 1.308
  1.256
  2.564
 -1.256
  1.308

1. Κάνω τις προσθέσεις και τις δοκιμές τους: (ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)
Πρόσθεση
Δοκιμή
Δοκιμή
Δοκιμή
11.906+1.084

Πρόσθεση
Δοκιμή
Δοκιμή
Δοκιμή
7.896+6.784
Π.χ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ                                            1Η ΔΟΚΙΜΗ          2Η ΔΟΚΙΜΗ
     1.805 (ΜΕΙΩΤΕΟΣ)
    -1.390  (ΑΦΑΙΡΕΤΕΟΣ)
       415 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ  Ή              ΔΙΑΦΟΡΑ)
    1.390
  +  415
     1.805
  1.805
-   415
  1.390

2.Κάνω τις αφαιρέσεις και τις δοκιμές τους: (ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)
Αφαίρεση
Δοκιμή
Δοκιμή
12.611


- 1.345Αφαίρεση
Δοκιμή
Δοκιμή
8.989


- 1.274

Δεν υπάρχουν σχόλια: