Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 30 - 11 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 6  στη σελίδα 19,   τις εργασίες 2,3,4,5,6 στις σελίδες 21 -22- 23 - 24 και την εργασία 1 στις σελίδες 62 - 63 στο Τετράδιο εργασιών.

ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις της εργασίας 4 και τις λέξεις της εργασίας 5 στη σελίδα 24
Τη γραμματική στις σελίδες 21(κλίση αριθμητικών), 22 (ορθογραφία αριθμητικών) 23( σύνθετες λέξεις με αριθμητικά).
Με τις λέξεις της εργασίας 5 στη σελίδα 24 γράφω μια ιστορία.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 48 - 49. Μάθαμε να κάνουμε πρόσθεση συμμιγών αριθμών (ευρώ)
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 14 στο Τετράδιο εργασιών. (Την εργασία 3 οι πράξεις θα γίνουν κάθετα στο τετράδιο μας.)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 64 και για τα Μετέωρα στη σελίδα 65.
Είδαμε βίντεο με θέμα τα Μετέωρα.
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια" στη σελίδα 66 και από τις λέξεις στη σελίδα 64  τη λέξη "Μοναστήρι"

Δεν υπάρχουν σχόλια: